SOLAT JAMAK DAN QASAR

Mempelajari cara-cara menunaikan solat Jamak dan Qasar.

Asas

Dicipta Pada Instructor Dikemaskini Pada 26/01/2021 17:51

Percuma

What's Included

  • 08:52 on-demand video
  • 13 Kuliah
  • Access on tablet and phone
  • Certificate of completion

Kurikulum Modul

Expand all Collapse all

13 Kuliah

08:52

Pengenalan 1 Kuliah
Pengertian 1 Kuliah
Syarat 1 Kuliah
Niat Solat Jamak Taqdim & Takhir 1 Kuliah
Solat Qasar : Pengertian dan Syarat 1 Kuliah
Niat Solat Qasar 1 Kuliah
Solat Jamak : Pengertian dan Niat 1 Kuliah
Perkara Yang Membatalkan Jamak Qasar 1 Kuliah
Praktikal Solat Secara Jamak dan Qasar 1 Kuliah
Praktikal Solat Jamak Tanpa Qasar 1 Kuliah
Praktikal Solat Qasar 1 Kuliah
Praktikal Solat Jamak Dengan Qasar 1 Kuliah
Hikmah Solat Jamak dan Qasar 1 Kuliah

Pengajar

(5.00)

7 Kursus

358 Pelajar

4 Ulasan