Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak JAKIM diatas usaha untuk menghasilkan sistem Kurus Induksi E-Learning ini. Dari sini, banyak perkara yang saya dapat pelajari, terutamanya bahagian penulisan RPT & RPH serta teknik dan kaedah bagi subjek-subjek tertentu . Saya berharap agar program-program seperti ini dapat diadakan pada masa akan datang .