Kursus ini sangat berkesan dalam membantu guru memperbaiki cara pengajaran dan memberi idea kepada guru untuk mencari kaedah-kaedah yang lebih berkesan untuk sesi pembelajaran yang lebih berkesan.