Secara Keseluruhannya pendidikan KAFA dapat menyumbang dalam pembentukan pendidikan asas agama dikalangan murid,dalam membentuk dan melahirkan generasi Islam yang berilmu tinggi berpandukan alquran dan sunnah pada masa akan datang