alhamdulillah sangat membantu dalam membentuk idea dan kaedah PdP ...