Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus ini kerana ia memberi ilmu dan pedoman yang baru untuk saya agar menjadi guru yang sentiasa mematuhi etika sebagai seorang pendidik.