alhamdulillah,terbaik kursus ini d laksanakan.bagi memudhkan para guru memahami dan melaksanakan pembelajran dengan pelbagai kaedah yang di ajari dalam kursus tersebut.terima kasih