Assalamualaikum wrt.
Syukur pada Allah atas segala limpah dan kurnia serta taufik dan inayahNya kerana telah selesai menghabiskan Kursus Induksi Guru KAFA SABAH BIL 1 dengan jayanya.

Terima kasih diucapkan kepada semua ahli-ahli pelaksana yang terlibat dalam menjayakan program Kursus seperti ini. Mudah-mudahan ianya membawa manfaat dan ilmu yang berguna kepada kami yang sama-sama berjuang mendidik anak-anak berfokuskan pada objektif, visi dan misi yang telah diwartakan Jakim.

Semoga program-program dan kursus-kursus seperti ini dapat dilaksanakan lagi untuk mengasah dan meningkatkan daya kretiviti guru- guru dalam dunia pendidikan.

Sekali lagi jutaan terima kasih untuk semua. Salam ukhwah. Jazakallah Khairan kathira.