saya berpendapat agar kursus e-learning dapat memaparkan soalan yang gagal dijawab dengan betul pada paparan keputusan setiap kuiz agar calon kursus dapat mengambil berat setiap soalan yang mereka silap atau salah jawab.

Dan letakkan audio atau video mengikut susunan yang betul sebelum menjawab kuiz agar calon kursus tidak terlepas ,melihat dan mendengar audio/ video yang berkaitan soalan kuiz.
terima kasih