Alhamdulillah selesai berkursus. Padat dengan informasi. Akan tetapi mungkin pihak jakim boleh membuat penambahbaikan seperti mewujudkan kelas amali dengan cara memberi tugas kepada peserti supaya aktiviti penulisan jawi, khat juga video amali solat khusuf dan kusuf, dan lain-lain yang difikirkan sesuai dapat di laksanakan. Dengan cara memuat naik kepautan yang mungkin jakim boleh sediakan nanti seterusnya sedikit sebanyak dapat membantu mempertingkat kemahiran guru dalam mendepani era abad-21 ini.