Kursus ini sangat baik dan bermanfaat,kerana banyak memberi tunjuk ajar berkenaan teknik pengajaran dan pembelajaran,serta cara membuat RPT dan RPH yang betul