Alhamdulillah saya telah pun menyelesaikan kursus e learning KAFA dengan jayanya. Banyak ilmu yang saya perolehi terutamanya teknik mengajar berkesan PAK 21. Ada beberapa aktiviti PAK 21 yang saya kurang fahami sebelum mengikuti kursus ini. Tetapi selepas beberapa modul menerangkan mengenainya, pamahaman saya lebih jelas bagaimana kaedah PAK 21 ini diterap dan dipraktikkan didalam kelas. Terima kasih kerana mewujudkan kursus seperti ini . Terbaik KAFA👍👍👍