Usaha yang baik dari JAKIM khususnya KAFA Negeri Sabah dalam memahamkan dan menambah pengetahuan para guru dalam ilmu pendidikan. Semoga usaha ini diteruskan dan ada penambahbaikan yang berterusan insyaAllah.