program krusus e-learning seperti ini wajar diteruskan. sebab maklumat dan ilmu yang disampaikan mudah untuk difahami dengan jelas