Usaha yang baik dari JAKIM khususnya KAFA negeri Sabah dalam memahamkan dan menambah pengetahuan para guru dalam ilmu pendidikan. Semoga usaha ini diteruskan dan buat sedikit penambahbaikan yang berterusan.