Sangat membantu dalam memberikan idea atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif kepada para guru baru dan yg lama untuk menarik minat pelajar seamasa dikelas.