Moga kursus ini berterusan kepada bakal bakal guru kafa yang akan datang