menjadi yang terbaik adalah satu keutamaan ,selain memberi komitmen dan kerjasama yang tinggi dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawab.