diharapkan agar kursus induksi seperti ini boleh dilakukan lagi pada masa yang akan datang.