Alhamdulillah..apa yang telah saya peroleh daripada kursus ini, saya dapat mengetahui beberapa topik berkaitan Guru KAFA. Saya sangat besyukur dengan ilmu pengetahuan yang banyak, saya pelajari sepanjang kursus ini. Hal demikian, sangat membantu saya dalam proses pengajaran kelak. Walaupun Kursus di adakan secara Atas Talian, saya boleh mengikut dan memahami slide yang disediakan di E-Learning Guru KAFA. Terima Kasih Ustaz dan Ustazah atas ilmu yang telah diberikan.